Mýtus rudého kříže

Templáři! Také vám to zní tak zvláštně? Mně tedy rozhodně a čím jsem se toho o nich dovídal víc, tím tajemnější pocit mě lechtal v záhlaví. Ptám se – jak je to možné? Vždyť řád Templářů byl oficiálně zrušen před téměř 700 lety! Proč se tedy i dnes nad námi vznáší bílý plášť s rudým křížem a nutí nás přemýšlet, co byli vlastně zač?
Počátek všeho bylo rozhodnutí osmi rytířů a mnichů odejít do Jeruzaléma a bránit svaté poutníky proti lapkům a zlodějům. Myslím, že si zaslouží, abychom znali jejich jména:

Gedefroy ze St. Omer
Hugo I. hrabě ze Champagne
André z Monbard
Archambaud ze St. Aignan
Nivard z Mondidier
Godemar
Rossaiplnit
Hugo z Payens – pozdější první Velmistr řádu.

 

Opat Bernard z Clairvaux později sepsal Řád jejich organizace a na církevním koncilu v Troyes roku 1128 byli jako řeholníci schváleni a získali oficiální statut. Tak vznikl Řád Chudí rytíři Šalomounova chrámu – ( templu )
Řád rychle sílil a s nimi i jejich bohatství a moc. Roku 1139 udělil Templářům papež Inocenc II řadu privilegií a podřídil je přímo sobě! Templáři byli prvními skutečnými bankéři a říká se, že byli v podstatě ministerstvem financí tehdejší Francie.
Tady bych se na chviličku pozastavil. Neoficiálně se po světě šušká, že rytíři v Jeruzalémě nalezli cosi, co bylo tak důležité pro církev, že si ji Templáři v podstatě omotali kolem prstu. Takové malé vydíráníčko řekl bych. Právě proto, tak neuvěřitelně zbohatli a zřejmě to byl původní důvod jejich mise ve Svaté zemi! Samozřejmě se díky tomu stali mocnou, ne-li nejmocnější vojensko-církevní silou středověku! Vypráví se běžně o nalezení a opatrování Svatého grálu,( ať už to byl skutečně Kristův pohár, nebo Královská pokrevní linie jeho potomků… ), méně o znovunalezení Archy úmluvy. Zkrátka Templáři znali něco, co mohlo otřást samotnými základy tehdejšího a snad i dnešního světa! A to bude asi to tajemné lechtání v zátylku, o kterém jsem mluvil na začátku. Všechny jmenované záležitosti propereme v samostatných rubrikách, proto zpět k Templářům.
V bojích ve Svaté zemi padlo asi 20.000 řádových bratří a z 26 řádových velmistrů jich padlo 6 v boji, nebo zemřelo v zajetí.
Poslední velmistr Jaques de Molay byl krutě mučen francouzským králem Filipem IV Sličným, který byl největším dlužníkem řádu a není divu, že se jej rozhodl zlikvidovat Ve spolupráci s papežem Klementem V, se mu to podařilo. Ovšem informaci o pokladu, či jiných tajnostech Řádu Templářů, z něj stejně nedostali.
Jaques de Molay nepromluvil a byl spolu s pěti nejvyššími hodnostáři řádu dne 18. března 1314 upálen na ostrůvku řeky Seiny v Paříži. Ještě před tím v pátek -13. října 1307 ( to je onen skutečný pátek třináctého), kdy vypuklo zatýkání členů Řádu, poslal král oddíl vojáků, aby zajistil 18 templářských lodí, které kotvily v přístavu La Rochelle. Všechny ovšem zmizely i se svým nákladem. Některé zamířily do Portugalska, kde se uprchlíci brzy proměnili v Řád Rytířů Kristových, který existuje dodnes.
Většina lodí však prchla do Skotska, kde se díky exkomunikaci Roberta Bruce a interdiktu, který byl na Skotsko uvalen, mohli cítit relativně bezpečně. Poskytli dokonce Robertu I. finanční a vojenskou pomoc v boji proti Anglii a významně mu pomohli v bitvě u Bannockburnu r. 1314. Stali se osobními strážci skotských králů. Robert Bruce pro ně dokonce vytvořil nový status – Starších bratří řádu Růžového kříže, který byl schválen papežem. Později byl řád rekonstituován v nový Řád templářů sv.Antonína. a různé jeho větve přetrvávají dosud…
Vypráví se také, že po útěku z Francie, lodě s nejcennějším nákladem dosáhly východního pobřeží Severní Ameriky, kde byly cennosti ukryty. Čert ví, každopádně celou pravdu o Templářích se svět zatím nedozvěděl a snad ani nikdy nedozví.
Pokud se chcete zábavnou formou dopídit mysteriózních záležitostí doporučuji Posledního Templáře od Raymonda Khouryho . Bohužel následně natočený film byl klasické „béčko“.
Na závěr heslo Řádu…NON NOBIS, DOMINE, NON NOBIS, SED NOMINI TUO DA GLORIAM… ( Ne nám Bože, ne nám, ale jménu svému dej slávu… )

.

P.S. Poslední velmistr Jaques de Molay před svou smrtí proklel oba hlavní aktéry celého procesu a pozval je k Božímu soudu. Papeže Klementa do měsíce a krále Filipa do roka. Oba dva se před Boží soud dostavili přesně ve stanovenou dobu. Dost dobrý, ne?

JM-Mysticland.cz ©

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *