Nikola Tesla

Nikola Tesla bývá někdy označován za největšího vynálezce všech dob a pokud o něm víte málo, nebo nic, pravděpodobně budete po přečtení článku souhlasit.

Dodnes zůstaly některé jeho vynálezy zcela nepochopeny, nebo se před veřejností dokonce utajují. Z těch relativně „obyčejných“ věcí vyvinul například dodnes používaný systém střídavého proudu, vynalezl rádio, (ano – Marconi nebyl první a soud o tom rozhodl 5 měsíců po Teslově smrti, ale nějak se to neakceptuje),  předpověděl počítače, satelity a cesty do vesmíru.

Narodil se 10. července 1856 v Smiljanu v Chorvatsku, tedy v tehdejším Rakousko-Uhersku. Rodiče byli Srbové, jeho otec Milutin byl (představte si to) popem ortodoxní srbské církve ve vesnici a přirozeně si představoval, že malý Nikola nastoupí rovněž duchovní cestu, na což měl ovšem chlapec zcela jiný názor. Díky Bohu.

Nikola byl výjimečným člověkem.
Jeho téměř nadpřirozeně působící duševní schopnosti, fotografická paměť, dokonala intuice, mimořádně zostřené smysly, schopnost koncentrace a výrazná schopnost předvídat, ho charakterizují jako naprostého génia, bez jakýchkoliv pochybností! Jako dítě si dokázal pamatovat předlouhé vzorce i mnohostránkové texty a byl často podezříván z podvodu. Trpěl však také utkvělými představami a podivnými halucinacemi, (od záhadné smrti jeho staršího bratra Daniela) a každou noc před usnutím cestoval do imaginárních světů, které považoval za skutečný život. Podnikal v podstatě jakési astrální cesty, ačkoli sám nechtěl mít s okultismem nic společného. I svou jasnozřivost, díky které dokázal své známé varovat před neštěstím, se pokoušel vysvětlit vědeckými metodami. Dovedl si věci představovat tak jasně, že ke složitým konstrukcím nepotřeboval modely, nákresy, nebo pokusy. Prostě šel rovnou na věc…

První velký objev učinil v Budapešti, kde během recitace Goethova Fausta v parku, dostal bleskový nápad a namaloval holí na zem diagram zcela nového druhu motoru, který byl založen na novém principu točivého pole, které vzniká ze dvou nebo více nestejnosměrných střídavých proudů. Tím, že za pomoci střídavých proudů nestejné fáze vytvořil magnetický vír, obešel nutnost použití komutátoru i kartáčků, které zabezpečovaly průtok proudu. Tento motor prakticky nemá součásti podléhající rychlému opotřebení a tak je velmi spolehlivý. Mnoho vědců se pokoušelo vynalézt střídavý proud již před ním, ale až Tesla vynalezl indukční motor a posunul vývoj vpřed. Dodnes tak stojí veškerý průmysl na Teslových systémech!

Prototyp indukčního motoru postavil až v roce 1883 během činnosti pro Continental Edison Company v Paříži. Odtud byl talentovaný mladík poslán do New Yorku k velkému Edisonovi a Tesla byl nadšen! Ne tak mistr Edison. Střídavý proud mu byl k ničemu, protože jeho systém stejnosměrného proudu podle něj sloužil stejně dobře a v mladém Srbovi viděl ohrožení vlastní existence. Neshodli se spolu ani jako lidé. Edison byl egoistický hrubián a vychytralý obchodník, zatímco Tesla byl kultivovaný, nadaný a citlivý snílek. To nemohlo fungovat a jejich cesty se zákonitě rozešly. V r. 1887 založil Teslovu elektrickou společnost a velmi intenzivně pracoval na systémech střídavého proudu.  Ovšem jak byl technicky geniální, tak byl obchodně naprosto naivní.

Ještě mnohokrát s Teslou „šikovní“ obchodníci zametli, než potkal člověka, který mu umožnil konečně tvořit – George Westinghouse.

Například londýnský novinář Chauncey McGovern píše o návštěvě jeho laboratoře:  Přichází k vám vysoký, štíhlý muž a na pouhé lusknutí prstů vytvoří náhle vzplanuvší rudý, planoucí  míč, který klidně drží v ruce. Ačkoliv to upřeně sledujete, překvapí vás, že se nespálí. Navíc ho nechá klidně spadnout na oblečení, či vlasy a zas ho klidně „uklidí“ do dřevěné krabičky. Nikdo tehdy nedokázal vysvětlit, jak to dělá a neví se to ani dnes. Jindy zas nechal protékat svým tělem stovky tisíc voltů a přitom rozsvítil lampu, kterou držel v ruce, nebo stejným způsobem roztavil drát. Jeho kouzelná laboratoř však roku 1895 lehla popelem a s ní dílo poloviny jeho života. Stál tehdy před vyvinutím postupu k výrobě tekutého kyslíku. Také experimentoval s jevem, který dnes známe jako rentgenové záření, oheň však zničil vše.

Přesto toho dokázal víc než by se sem vešlo. Jen namátkou:

– je otcem vysokofrekvenčních proudů, neonových světel a jiných forem zářivkového osvětlení…

– přišel s bezdrátovým ovládáním

– zhotovil prvního robota (tady bych polemizoval s jeho prvenstvím)

– předpověděl radar

– položil základy elektronkového mikroskopu

– nechal si patentovat první logický součinový obvod (inženýři IBM byli velmi překvapeni, když jim neuznali domnělou novinku. Dozvěděli se, že je Tesla předešel skoro o sto let).

– vyvinul první sluneční elektrárnu

– elektrárnu na mořskou vodu

– geotermickou elektrárnu k využití zemského tepla

– slavnou Teslovu cívku – cca 50 typů

Další vynálezy jmenovat nebudu – bylo jich mraky a hlavně spoustu vynálezů si nechal ukrást, protože neměl čas je patentovat – pochopíte to?

Jeho největším cílem a snem, byl ale systém bezdrátového přenosu energie. V laboratoři dosáhl napětí na sekundárním vynutí svého transformátoru o velikosti 4 milióny voltů, ale bylo mu to málo. V Coloradu Springs vybudoval pokusnou stanici s vysílacím a přijímacím zařízením. Vztyčil zde 24 m vysoký stožár a na něm další 40 metrový. Na špici byla měděná koule o průměru 1 metr a tak dále a tak dále. Technický popis není podstatný. Důležité je co se tam dělo.

Tesla chtěl vytvořit gigantický kondenzátor tak, aby vniknuvší vlny umožnily bezdrátový přenos energie na libovolnou vzdálenost se ztrátou pouhých 5%! Vznikaly zde, (díky napětí až 12 milionů voltů) ohňostroje podobné horským bouřím a v okruhu 20 km se tvořily ohnivé oblouky. Jedné noci zde pracoval u svého citlivého rádio přijímače a zaznamenal zvláštní rytmické šumy, které vycházely z přístroje. Dokázal si je vysvětlit jen jako pokus bytostí z vesmíru navázat spojení (nikdo jiný je tehdy vysílat nemohl). Dnes víme, že mohlo jít např. o pulzary, nebo něco podobného. Tesla však dychtil odpovědět vzdáleným bytostem, o jejichž existenci byl naprosto přesvědčen. Vědecká obec, která však na jeho úspěchy (a hlavně na jeho nadání) příšerně žárlila, jej prohlásila za naprostého šílence.

Největším jeho cílem však zůstávala „volná energie“. Tvrdil, že všude ve vesmíru existuje síla, ke které se stačí „připojit“ a byl naprosto přesvědčen, že je to jen otázkou času. Tato jeho představa přinesla r. 1901 patentovaný přístroj k využívání energie záření. Bohužel to je také zhruba všechno, co lze o přístroji dnes zjistit.

V roce 1931 oznámil Tesla, že pracuje na odkrytí zcela nových zdrojů energie, které osvětlí mnohé zvláštní jevy ve vesmíru. Na četné dotazy řekl jen tolik, že energie pochází z naprosto nečekaných zdrojů a přístroj na její přeměnu a využití je „ideálně jednoduchý“.

Více neřekl… Stejně jako o smrtícím záření, které nazýval proudem nabitých částic. O 50 let později už velmoci zdokonalovali tyto druhy zbraní na ničivé systémy.

To naprosto nesouhlasilo s jeho přesvědčením. Toužil dát lidem neomezený zdroj energie a zajistit jim věčný blahobyt. Jak paradoxní je, že když  7. ledna 1943, chudý a opuštěný, zemřel v hotelovém pokoji v New Yorku, vtrhla tam údajně FBI a s dalšími americkými úřady, zabavili vše, co našli. Dnes se říká, že američtí zbrojaři ještě dnes těží z mnoha vynálezů Nikoly Tesly, o kterých však nemáme ani tušení.

Tesla byl mýtem, legendou a je dodnes obestřen velkým tajemstvím…

P.S. Vypráví se, že záhadný Tunguský výbuch byl vlastně podařeným pokusem Nikoly Tesly o přenos mohutného svazku energie na velikou vzdálenost …  Kdo ví?

JM-Mysticland.cz ©

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *