Rodný dům Ježíše Krista

Pátrání po Ježíšově rodném domě začalo před deseti lety a je klidně možné, že jistý britský archeolog Ken Dark je blízko jeho objevení, či určení, jak je ctěná libost…

Podle Nového zákona byl Nazaret domovem Ježíšových rodičů, Josefa a Marie. Zde také Ježíš prožil dětství a mládí, proto také dostal přídomek Nazaretský. Dnes je toto město o 60 000 obyvatelích převážně arabské a muslimské. Jak ale dokládají vykopávky, ve starověku toto místo obývaly židovské rodiny. A jednou z nich mohla být i rodina tesaře Josefa.

Naleziště pod Klášterem sester z Nazaretu bylo známo od roku 1880, kdy zde řeholnice spolu se stavaři náhodně narazily na starověkou nádrž na vodu. Teprve ale až od roku 2005 zde tým britského archeologa Kena Darka začal provádět profesionální vykopávky. Díky tomu objevili obydlí z 1. století, které má podobu kamenného domu částečně vytesaného do skály, s dvorem uprostřed. Mnoho z původních částí domu zůstalo neporušených, včetně oken a dveří.

“Je vždy těžké spojit archeologické nálezy s konkrétními lidmi,” připustil Ken Dark. Nicméně pozůstatky domu se nápadně shodují se zápisky irského mnicha Adomnána o pouti do Svaté země, sepsanými koncem 7. století. Text mimo jiné popisuje jistý kostel v Nazaretu, kde “kdysi býval dům, v němž Pán byl v útlém dětství vyživován.”

Není jistě náhodou, že na stejném místě archeologové odkryli rovněž pozůstatky byzantského kostela. Ken Dark jej identifikoval jako Kostel výživy. Byzantinci zřejmě věřili, že v těchto místech vyrůstal Ježíš, a proto tady postavili takto velký poutní kostel. “Protože dům je z 1. století, tak Byzantinci měli nejspíš pravdu, ale nemáme, jak to potvrdit,” říká vědec. Jak ale vzápětí dodává, na druhou stranu není důvod, proč této hypotéze nevěřit.

Zdroj: huffingtonpost.com

JM-Mysticland.cz ©

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *