¸Je možné cestovat v čase?

Pozor, přátelé,
tentokrát opustíme historická data a více či méně doložené události a vrhneme se na pusté pole teorie…
Na základní otázku, která svítí v názvu článku si můžeme spolu s vědci klidně odpovědět – ano ! Bohužel, se stejným houfem vědátorů musíme dodat – teoreticky… Je to šíleně protivné slovo, ale bohužel je zcela na místě. Do praxe jsme ještě nedorostli a tak nezbývá než o tom snít na polštáři vědeckého poznání….
Pán, který nás zve na tuto vzrušující cestu se jmenuje Albert Einstein ……


Ve své speciální teorii relativity sjednotil kategorie času a prostoru v jediné, čtyřrozměrné časoprostorové kontinuum a dokázal, že čas je relativní. Zkrátka, že pro osoby v odlišných situacích plyne čas různě. Fyzikové nazývají tento jev efektem dvojčat. Vyplývá z něho totiž, že kdyby se na cestu vesmírem v raketoplánu letícím rychlostí blízkou rychlosti světla vydalo jedno z dvojčat, vrátí se na Zem mladší než jeho sourozenec. Někdy podstatně mladší……….Podívejte se, jak by to fungovalo :

TRVÁNÍ LETU V KOSMICKÉ LODI A ROKY, UBÍHAJÍCÍ ZATÍM NA ZEMI

1- 1
2 – 2,1
5 – 6,5
10 – 24
15 – 80
20 – 270
25 – 910
30 – 3100
35 – 10 600
40 – 36 000
45 – 121 000
50 – 420 000

Síla co ? A to hovoříme čistě teoreticky o rychlosti blížící se rychlosti světla ! ( Myslím, že za daných okolností na nějakém tom kilometru za sekundu nesejde ) A čím víc se rychlosti světla budeme blížit, bude tenhle proces ještě razantnější. Takže zatímco já budu tvrdnout na Zemi ještě tři roky, než se dočkám roku 2025, můj brácha letící už téměř rychlostí světla, přistane v kýženém roce doslova za několik minut !!
Takhle se velmi, velmi jednoduše vysvětluje, cestování do budoucnosti…..
A cesta do minulosti ? No, tak to už je docela oříšek……..
Potřebujeme k tomu maličkost – rychlost vyšší než je rychlost světla !
Otravní fyzikové však tvrdí, že této rychlosti není, za normálních okolností, možné dosáhnout.
Co s nimi..? Můžeme argumentovat, že je čistě teoreticky ( zase ! ) odhalena existence částic zvaných tachyony, které sebou údajně mrskají rychlostí takřka neomezenou, ale hodit jim opratě a udělat tachyonový motor bude asi ještě chvilku trvat.
Einstein to má ale dávno vyřešené – už v roce 1915 v obecné teorii relativity tvrdí, že čas je možné deformovat nejen rychlostí, ale i prostřednictvím gravitace. Podle něj cestě do minulosti v podstatě nic nebrání! ( On byl přece jenom trochu jiný... )
Doporučuje nám cestování pomocí – černé díry ! Já vím, řeknete si, vždyť nás to tam rozmačká a nepustí ven…Jistě, ale ne v případě rotující černé díry, které by byla takzvaně – řiditelná…


Na tenhle pojem přišel r. 1963 fyzik Roy Kerr a potvrdil Albertovu teorii.
Kdyby totiž rotující, černá díra mohla být deformována do kruhu a zůstala stabilní,dovolovala by tato formace teoreticky ( jak jinak ) cestování časem tam i zpět !!!
Velmi jednoduše řečeno – kosmická loď by mohla proletět tzv. horizontem událostí ( prostor nikoho, v němž cítíme gravitační díry a veškeré světlo je v něm absorbováno ) a kruhovou singularitou ( bod nekonečné hustoty a gravitace tak silné, že pohlcuje i světlo ) a vynořila by se v hyperprostoru, kde by se vlivem černé díry zdeformovaly časoprostorové souřadnice. Pohyb v prostoru by byl v tomto okamžiku srovnatelný s pohybem v čase ! V hyperprostoru by se pilot musel pohybovat po kružnicové dráze v blízkosti rotující singularity.
Pohyb ve směru rotace by znamenal cestu do budoucnosti a proti směru rotace do minulosti. Jakmile je dosaženo požadovaného časového období, opustí pilot hyperprostor a vrátí se zpět do našeho prostoru, ovšem v čase, který jsme zvolili… Jak prosté.


Ovšem pozor na narušení kauzality!! Co to je ? Ovlivnění minulosti! Nebo také tzv. neřešitelný paradox…Vysvětluje se nejčastěji jako paradox babičky, ale my si ho vysvětlíme na paradoxu dědečka, protože dědeček bývá těmhle věcem mnohem přístupnější, takže – Na cestě časem, by se nám klidně mohlo stát, že omylem zabijeme svého dědečka… Kdybychom ho však zabili, nemohli bychom se nikdy narodit a kdybychom se nikdy nenarodili, nemohli bychom zabít dědečka! Tak kdo ho tedy zabil ? Myslím, že s tímhle nehne ani Colombo! Navíc zlí fyzikové tvrdí, že do minulosti nemůžeme přemístit ani jednu atomovou částici, protože by to mělo tak kumulativní efekt, že by naše přítomnost vypadala úplně jinak než dnes …

Úžasný Cambridžský profesor Stephen Hawking přišel dokonce s teorií ( dnes už poslední ), že příroda sama nakonec zabrání možnému cestování v čase, aby neřešitelné paradoxy nemohly vzniknout.

Takže mě napadá – nač tolik teorií ?


P.S.
Pokud vám dělá problém definice teorie relativity, poslyšte jak ji jednoduše vysvětlil apoštol Petr před dvěma tisíci lety, v druhé epištole obecné, kapitola 3, verš 8 :

Ale jedna věc nebude před Vámi skryta,

že jeden den u Pána je jako tisíc let

a tisíc let, jako jeden den…

© 2022 J.M.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *